Atentie ! Regulament nou RECONVERSIE campania 2013-2014

Dragii mei,

va tot spuneam din vara ca urmeaza sa primim regulamentul de RECONVERSIE/RESTRUCTURARE (modificat) de accesare a fondurilor europene pe viticultura pentru campania 2013-2014. Pe data de 12 septembrie s-a facut public pe site-ul MADR-ului si fie intrati acolo, fie dati click aici pe link-ul lasat de mine:

http://lege5.ro/Gratuit/gm3tkmjzhe/ordinul-nr-949-2013-pentru-modificarea-si-completarea-ordinului-ministrului-agriculturii-si-dezvoltarii-rurale-nr-247-2008-privind-aprobarea-normelor-de-aplicare-a-programelor-de-restructurare-reconve

+

dati click pentru descarcarea acelui pdf. care contine regumentul in intregime.

Eu o sa va fac o scurta prezentare a modificarilor:

1 – suprafaţa maximă a planului individual pentru persoanele fizice neînregistrate fiscal conform legislaţiei în vigoare este de maxim 5 ha/plan individual şi campanie viticolă;

2 – suprafaţa maximă a planului individual pentru persoanele fizice înregistrate fiscal conform legislaţiei fiscale în vigoare precum şi a persoanelor juridice este de maxim 150 ha/plan individual şi campanie viticola;

3 –  toate programele de restructurare/reconversie se realizează numai pentru înfiinţarea/modernizarea plantaţiilor de viţă-de-vie destinate producerii vinurilor de calitate cu denumire de origine controlată (DOC) şi a vinurilor cu indicaţie geografica (IG);

4 – se adauga la dosar o adeverinţă emisă de către o formă asociativă din filiera vitivinicolă legal constituită, din care să rezulte faptul că beneficiarul este membru al unui/unei: A) grup de producători, constituit conform Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005, cu modificările şi completările ulterioare/ grup de producători în sectorul vitivinicol, constituit conform legislaţiei în vigoare; fie B) societate cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 1/2005, cu modificările şi completările ulterioare; C) cooperativa agricolă, constituită conform Legii nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare; D) Organizaţii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (O.I.P.A.), pe filiera vitivinicolă”.

5- perioada de depunere a planurilor individuale la direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare D.A.J., este 1 octombrie – 1 decembrie 2013 pentru campania viticolă 2013/2014, iar la A.P.I.A. este până la data de 15 decembrie 2013.

6 – Comisiile vor acorda prioritate planurilor individuale depuse de tineri fermieri până la vârsta de 40 de ani la data depunerii planului, fermieri care plantează numai soiuri DOC şi I.G., fermieri care fac parte din structuri asociative legal constituite.

7 – să depună până la data de 15 decembrie 2013, la centrele judeţene A.P.I.A., următoarele documente:

- cerere/formularul-tip privind sprijinul pentru restructurare/ reconversie;

- document de identitate financiară;

- copie conformă cu originalul a certificatului de înmatriculare la registrul comerţului;

- copie conformă cu originalul a statutului, pentru persoanele juridice, şi eventuale acte
adiţionale;

- copie de pe actul de identitate, pentru persoane fizice;

- după caz, împuternicire însoţită de copie a actului de identitate.

8 – să constituie o garanţie de bună execuţie în cuantum de 500 euro/ha sub formă de:

i) depozit în numerar;
ii) scrisoare de garanţie bancară.

Garanţia de bună execuţie se va constitui pentru o perioadă egală cu perioada de realizare a măsurilor care compun planul individual, la care se adaugă 90 de zile în favoarea A.P.I.A. Pentru beneficiarii care solicită avans nu se constituie garanţia de bună execţie.

9 – dacă se constată că solicitantul a realizat mai puţin de 80% din suprafaţa menţionată în cererea de sprijin, fără a beneficia de avans, A.P.I.A. nu va plăti sprijinul solicitat şi se va executa garanţia de bună execuţie constituită de beneficiar în favoarea A.P.I.A. conform prevederilor legale.

10 – va asteptam cu cererile dv. de butasi de vita de vie din timp (pentru a ne pregati corespunzator pentru plantarea din primavara) cat si pentru alte aspecte necesare implementarii proiectului dv.

       Stiti deja de 7 ani, ca va punem la dispozitie toata consultanta noastra in domeniu fara alte comisioane aferente ! 

Multa bafta in derularea proiectelor dv. din partea echipei noastre ! 

Bakery & Bakpow

semneaza Adina Zaharencu – 0744.270.987

https://www.facebook.com/butasidevie.ro?fref=ts

 

This entry was posted in Cum va propun sa faceti viticultura ?. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>